U bevindt zich hier:

Privacyverklaring ABS-support.eu

ABS-support.eu biedt MKB bedrijven en (lokale) overheden advies, begeleiding en scholing op maat aan in communicatie, organisatieontwikkeling en rechten. Hiermee verkrijgt u een antiblokkeringssysteem bij het vervullen van ondernemingsplannen, participatieve trajecten en het implementeren van wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door ABS-support.eu verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet hoe deze bewaard worden , hoe land deze bewaard worden, wat met uw gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom de gegevens kunt aangeven.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door ABS-support.eu, neem dan gerust contact op via ons daarvoor speciaal e-mail adres privacy@abs-support.eu. Alle overige bedrijfsgegevens treft u aan op onze site.

Doel gegevensverzameling en gebruik

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ABS-support.eu. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Nieuwsbrieven

ABS-support.eu stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam, uw connectie (naam bedrijf of instelling) en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van ABS-support.eu. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

02. Contact

Via het contactformulier op de website worden daarnaast voorkeuren voor informatie en diensten gevraagd. Die worden verzameld om u op maat te kunnen benaderen en van dienst te kunnen zijn.

03. Website

Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen op de website van ABS-support.eu. Wel worden contactgegevens opgegeven via het contactformulier op de site gemaild naar de mailboxen van ABS-support.eu. Deze gegevens worden niet op de site bewaard. Verder wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die veel worden bezocht bezocht.

Uw gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met door u gewenste potentiële relaties.

Beheer gegevens en gebruik

De gegevens die wij ontvangen en verwerken worden beheerd d.m.v.:

01. Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven worden verzonden met SEO-effect. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen voor onbepaalde tijd in de daarvoor bestemde lijst binnen SEO-effect. U kunt zich aanmelden en uitschrijven voor nieuwsbrieven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@abs-support.eu.

02. Contact

De e-mail van ABS-support.eu wordt gehost bij Murani. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Murani voor maximaal 2 jaar, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

03. Website

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

De website en back-ups van de website worden opgeslagen voor onbepaalde tijd.

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door ABS-support.eu of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met antivirus-software, een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar ABS-support.eu. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor

de url. Het domein van ABS-support.eu wordt verder ondertekend met SPF. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de 'bewegwijzering' van de website veiliger en vertrouwder wordt.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Uw gegevens zijn beschermd en zullen nooit verkocht worden aan derden.

Uw rechten

01. Recht op inzage

U heeft altijd het recht om uw gegevens op te vragen die bij ABS-support.eu vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ABS-support.eu. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen de gegevens niet? Of zijn de gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten aanpassen door ABS-support.eu. De gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij ABS-support.eu opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zal ABS-support.eu al uw gegevens overdragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat uw gegevens bij ABS-support.eu vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van de gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vind dat ABS-support.eu niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat ABS-support.eu uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van de persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@abs-support.eu onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

ABS-support.eu verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van ABS-support.eu via e-mail.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ABS-support.eu de betreffende dienst niet aanbieden.

Tenslotte

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met ABS-support.eu met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

ABS-support.eu behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ABS-support.eu dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ABS-support.eu te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via privacy@abs-support.eu

Komende seminars

Laatste blog artikelen

Op weg naar een klantgerichte (locale) overheid

gallery/assets-img-footer_button

18-08-2018

Van Wro en Wabo naar Omgevingswet

16-08-2018

gallery/assets-img-footer_button

Vernieuwen met impact!

14-08-2018

gallery/assets-img-footer_button

Contact

Ons adres:

Kapellestraat 26,

3421 CV, Oudewater

Tel: +31(0)646194235 

Mail: info@abs-support.eu

gallery/assets-img-icon_facebook
gallery/assets-img-icon_twitter
gallery/assets-img-icon_linkedin